Ugrás a fő tartalomra

6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.


+36 62 554 560

Széchenyi 2020

Projektek


EFOP-3.1.9-17-2017-00013

EFOP-3.1.9-17-2017-00013
Második esély program megvalósítása a Szegedi Szakképzési Centrum Intézményeiben

Projekt címe: Második esély program megvalósítása a Szegedi Szakképzési Centrum Intézményeiben
Projekt kódja: EFOP-3.1.9-17-2017-00013
Projekt kedvezményezett neve: Szegedi szakképzési Centrum
Támogatás összege: 39 966 274 Ft
Támogatás mértéke: 100%-ban vissza nem térítendő támogatás
A projekt kezdő dátuma: 2017.09.15.
A projekt fizikai befejezése: 2021.06.30

A Szegedi Szakképzési Centrum 2017.09.12. napján 39 966 274 Ft támogatásban részesült a „Második esély program megvalósítása a Szegedi Szakképzési Centrum Intézményeiben” című, EFOP-3.1.9-17-2017-00013 azonosítószámú pályázatának megvalósítására. Projektünk célja hozzájárul az Európai Unió azon stratégiai céljához, amely a foglalkoztatottak arányának 75%-ra történő növelése, és ezzel egyidejűleg a foglalkoztathatóság javítása 2020-ig. Projektünk célja tehát a Második Esély típusú programok megvalósításával a középfokú oktatásból kimaradt, tanköteles koron túli fiatalok, köztük roma fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, illetve ez által a piacképes szakmát szerzett fiatalok arányának javítása a cél. A cél eléréséhez a Szegedi Szakképzési Centrum, mint pályázó szervezet két feladatellátási helyén, a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában és a Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános és Szakképző Iskolájában lére kívánja hozni a szegedi Szakképzési Centrum Második Esély típusú iskolákát. A két bevonásra kerülő intézményben jelenleg is zajlik HÍD program, illetve korábban reintegrációs csoportok létrehozásával tapasztalatot szereztek lemorzsolódott diákok, illetve lemorzsolódással veszélyeztetett diákok végzettséghez segítésében. A projekt keretében 36 diákot szeretnénk visszajuttatni a formális oktatásba, és szakma megszerzéséhez segíteni. Projektünket 2 évesre tervezzük. Az elsőévben a diákok részletes felmérésével, megismerésével indul a projekt. Felmérésre kerülnek az alap kompetenciáik, a diákok szociális kompetenciái és motivációja, valamint jövőképük. Ez után elkészítésre kerülnek az egyéni fejlődési tervek. A projekt indításakor egy 3 napos hétvégi tábor kerül lebonyolításra.

Itt a diákok és a mentorok megismerik egymást. A diák csoportok mentorok köré szerveződnek, kompetencia szintjüknek megfelelően elkezdődik felkészítésük és fejlesztésük az alapkompetenciák területén, valamint életviteli kompetenciáik során. A tanulócsoportos fejlesztés kiegészítésre kerül különböző közösségi programokkal: Családiéletre nevelés, Drámapedagógia, Pályaorientáció, Tanulásmódszertan, Álláskeresési tréning, Önismeret, Roma identitástudat fejlesztése, pályaorientációs miniprojektek. A különböző foglalkozások mellett 6 db kirándulást tervezünk. A kirándulások közük 3 db Szegeden, 1 Budapesten, 1 Ópusztaszeren 1 db Kecskeméten kerül lebonyolításra. A programok alatt pályaorientációs szempontból több gyár meglátogatását tervezzük. Ezek a programok segítik a fiatalok közösségbe tartozásának élményét, valamint növelik motivációjukat. A 2. tanévben a diákok visszakerülnek az általuk választott oktatási formába (szakközép iskola, szakgimnázium, nappali, esti levelező oktatás), illetve szakma oktatásába. A közösségépítő programjaink rendszeres folynak heti rendszereséggel. A mentorok napi kapcsolatban maradnak csoportjaikkal és folyamatosan segítik őket munkájukban. A projekt lebonyolítása során 6 db nyílt nap kerül megszervezésre a 2 tanév alatt az intézményekben. Itt a város lakossága, más intézménybe járó diákok megismerhetik a Második esély típusú iskola jellemzőit, elért eredményeit. A projekt során együttműködést alakítunk ki több intézménnyel: Szegedi Keresztény Roma szakkollégiummal, Szegedi Tudomány Egyetem tanárképző karával, 3 db olyan intézménnyel, ami már valósított meg Második Esély Típusú Iskolát, ÁGOTA alapítvánnyal, illetve a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval, Csongrád megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, Szegedi vállaltokkal. A projekt megvalósítását nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakértői team és projektmenedzsment team segíti. Kötelező nyilvánosságbiztosítása saját forrásból az előírásoknak megfelelően fog megtörténni.KIMIKK
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Szegedi Szakképzési Centrum

   6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

  • Telefon: +36 62 554 560

   E-mail: info@szakkepzesszeged.hu

   OM azonosító: 203052

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000134 | B/2020/002829


  2024Szegedi Szakképzési Centrum