Hasznos információk

Mi az OKJ képzés?

Nemzetközi kapcsolatok

Erasmus
EFOP-3.1.9-17-2017-00013 Második esély program megvalósítása a Szegedi Szakképzési Centrum Intézményeiben


Projekt címe:
Második esély program megvalósítása a Szegedi Szakképzési Centrum Intézményeiben
Projekt kódja:
EFOP-3.1.9-17-2017-00013
Projekt kedvezményezett neve:
Szegedi szakképzési Centrum
Támogatás összege:
39 966 274 Ft
Támogatás mértéke:
100%-ban vissza nem térítendő támogatás
A projekt kezdő dátuma:
 2017.09.15.
A projekt fizikai befejezése:
2021.02.29


A Szegedi Szakképzési Centrum 2017.09.12. napján 39 966 274 Ft támogatásban részesült a „Második esély program megvalósítása a Szegedi Szakképzési Centrum Intézményeiben” című,  EFOP-3.1.9-17-2017-00013 azonosítószámú pályázatának megvalósítására.

Projektünk célja hozzájárul az Európai Unió azon stratégiai céljához, amely a foglalkoztatottak arányának 75%-ra történő növelése, és ezzel egyidejűleg a foglalkoztathatóság javítása 2020-ig. Projektünk célja tehát a Második Esély típusú programok megvalósításával a középfokú oktatásból kimaradt, tanköteles koron túli fiatalok, köztük roma fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, illetve ez által a piacképes szakmát szerzett fiatalok arányának javítása a cél. A cél eléréséhez a Szegedi Szakképzési Centrum, mint pályázó szervezet két feladatellátási helyén, a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában és a Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános és Szakképző Iskolájában lére kívánja hozni a szegedi Szakképzési Centrum Második Esély típusú iskolákát. A két bevonásra kerülő intézményben jelenleg is zajlik HÍD program, illetve korábban reintegrációs csoportok létrehozásával tapasztalatot szereztek lemorzsolódott diákok, illetve lemorzsolódással veszélyeztetett diákok végzettséghez segítésében. A projekt keretében 36 diákot szeretnénk visszajuttatni a formális oktatásba, és szakma megszerzéséhez segíteni.

Projektünket 2 évesre tervezzük. Az elsőévben a diákok részletes felmérésével, megismerésével indul a projekt. Felmérésre kerülnek az alap kompetenciáik, a diákok szociális kompetenciái és motivációja, valamint jövőképük. Ez után elkészítésre kerülnek az egyéni fejlődési tervek. A projekt indításakor egy 3 napos hétvégi tábor kerül lebonyolításra Itt a diákok és a mentorok megismerik egymást. A diák csoportok mentorok köré szerveződnek, kompetencia szintjüknek megfelelően elkezdődik felkészítésük és fejlesztésük az alapkompetenciák területén, valamint életviteli kompetenciáik során. A tanulócsoportos fejlesztés kiegészítésre kerül különböző közösségi programokkal: Családiéletre nevelés, Drámapedagógia,

Pályaorientáció, Tanulásmódszertan, Álláskeresési tréning, Önismeret, Roma identitástudat fejlesztése, pályaorientációs miniprojektek. A különböző foglalkozások mellett 6 db kirándulást tervezünk. A kirándulások közük 3 db Szegeden, 1 Budapesten, 1 Ópusztaszeren 1 db Kecskeméten kerül lebonyolításra. A programok alatt pályaorientációs szempontból több gyár meglátogatását tervezzük. Ezek a programok segítik a fiatalok közösségbe tartozásának élményét, valamint növelik motivációjukat. A 2. tanévben a diákok visszakerülnek az általuk választott oktatási formába (szakközép iskola, szakgimnázium, nappali, esti levelező oktatás), illetve szakma oktatásába. A közösségépítő programjaink rendszeres folynak heti rendszereséggel. A mentorok napi kapcsolatban maradnak csoportjaikkal és folyamatosan segítik őket munkájukban. A projekt lebonyolítása során 6 db nyílt nap kerül megszervezésre a 2 tanév alatt az intézményekben. Itt a város lakossága, más intézménybe járó diákok megismerhetik a Második esély típusú iskola jellemzőit, elért eredményeit. A projekt során együttműködést alakítunk ki több intézménnyel: Szegedi Keresztény Roma szakkollégiummal, Szegedi Tudomány Egyetem tanárképző karával, 3 db olyan intézménnyel, ami már valósított meg Második Esély Típusú Iskolát, ÁGOTA alapítvánnyal, illetve a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval, Csongrád megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, Szegedi vállaltokkal. A projekt megvalósítását nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakértői team és projektmenedzsment team segíti. Kötelező nyilvánosságbiztosítása saját forrásból az előírásoknak megfelelően fog megtörténni.


245

Oktatott szakma

35

Oktatott ágazat

8537

Tanuló

Kérdése van? Itt felteheti!