Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelmi technikus

  • OKJ szám: 54 850 02
Leírás:

Környezetvédelem és vízügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Választható szakmairányok:

Természetvédelem szakmairány, Hulladékhasznosító, -feldolgozó szakmairány, Környezetvédelem szakmairány, Igazgatás szakmairány. 

Napjainkban egyre fontosabb a környezetvédelem. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító

tényezők nagyságát, koncentrációját.

Kompetenciaelvárás:

Társas, kultúraközi érzékenység, kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, csapatmunka, a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következmények iránti érdeklődés.

A szakképzettséggel rendelkező:

- alkalmazza a szakmai előírásokat, - a környezeti adatokat, nyilvántartja a kibocsátásokat;

- nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket;

- részt vesz környezetvédelmi tervek készítésében;

- kapcsolatot tart a környezet- és természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal;

- részt vesz pályázatírási munkákban;

- közreműködik levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban;

- részt vesz természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban;

- részt vesz zaj- és rezgésmérési feladatokban;

- részt vesz környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében;

- közreműködik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, szeretne tenni azért, hogy fenntartható, tiszta, egészséges környezetben éljünk.

Ágazat: Környezetvédelem

Részletes adatok - Középiskola

Képzés jellege Iskolarendszerű
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Igen
Ágazat Környezetvédelem
Szakmacsoport
Képzési idő 5 év
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Nem
Központi írásbeli köteles (bemeneti feltétel) Igen
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő 2020. 09. 01.
Jelentkezési határidő 2020. 08. 31.
Előírt gyakorlati idő Igen
Pályaalkalmassági Nem