Fluidumkitermelő technikus

Fluidumkitermelő technikus

  • OKJ szám: 54 544 02
Leírás:

Az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzését végzi, feladata az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása. Bányászati tevékenységek ellenőrzését, normaidő-, teljesítmény mérését, ásványvagyon felmérését, termelvény- és készletmennyiség becslését, mérését végzi. Részt vesz a bányaveszélyek kialakulását megelőző, és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában, valamint végrehajtásában. Érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát ellenőrzi, a munkakörnyezetet figyelemmel kíséri, gondoskodik a biztonság fenntartásáról. Művelési határokat, tevékenységi terület tűz ki, termelő-berendezéseket, munkaeszközöket választ ki. Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát ellenőrzi, azokat karban tartja. Biztonsági berendezéseket működtet. Veszélyes anyagokat, hulladékot, környezettudatosan kezel, mentesít. Közlekedési utakat készít, külszíni/földalatti létesítményeket, mozgáspályákat épít, energiaellátást kiépít.

Ágazat: Bányászat

Részletes adatok - Középiskola

Képzés jellege Iskolarendszerű
Iskolatípus Szakgimnázium
Nappali rendszerű képzés Igen
Ágazat Bányászat
Szakmacsoport
Képzési idő 4+1 év
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Nem
Központi írásbeli köteles (bemeneti feltétel) Igen
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő 2019. 09. 02.
Jelentkezési határidő 2019. 08. 31.
Előírt gyakorlati idő Igen
Pályaalkalmassági Nem